147 цветов: официальное название, HTML-код и RGB-код
Сортировка: по восприятию | по RGB-коду | по названию
rosybrown
rgb: 188, 142, 142 [#bc8e8e]
canary
rgb: 202, 160, 160 [#caa0a0]
tan
rgb: 210, 180, 140 [#d2b48c]
burlywood
rgb: 222, 184, 135 [#deb887]
wheat
rgb: 245, 222, 179 [#f5deb3]
bisque
rgb: 255, 228, 196 [#ffe4c4]
peachpuff
rgb: 255, 218, 185 [#ffdab9]
navajowhite
rgb: 255, 222, 173 [#ffdead]
blanchedalmond
rgb: 255, 235, 205 [#ffebcd]
antiquewhite
rgb: 250, 235, 215 [#faebd7]
cornsilk
rgb: 255, 248, 220 [#fff8dc]
mistyrose
rgb: 255, 228, 225 [#ffe4e1]
lavenderblush
rgb: 255, 240, 245 [#fff0f5]
seashell
rgb: 255, 245, 238 [#fff5ee]
lightcyan
rgb: 224, 255, 255 [#e0ffff]
azure
rgb: 240, 255, 255 [#f0ffff]
honeydew
rgb: 240, 255, 240 [#f0fff0]
mintcream
rgb: 245, 255, 250 [#f5fffa]
oldlace
rgb: 253, 245, 230 [#fdf5e6]
beige
rgb: 245, 245, 220 [#f5f5dc]
lightyellow
rgb: 255, 255, 224 [#ffffe0]
lightgoldenrodyellow
rgb: 250, 250, 210 [#fafad2]
lemonchiffon
rgb: 255, 250, 205 [#fffacd]
palegoldenrod
rgb: 238, 232, 170 [#eee8aa]
ivory
rgb: 255, 255, 240 [#fffff0]
white
rgb: 255, 255, 255 [#ffffff]
snow
rgb: 255, 250, 250 [#fffafa]
floralwhite
rgb: 255, 250, 240 [#fffaf0]
ghostwhite
rgb: 248, 248, 255 [#f8f8ff]
lavender
rgb: 230, 230, 250 [#e6e6fa]
gainsboro
rgb: 220, 220, 220 [#dcdcdc]
silver
rgb: 192, 192, 192 [#c0c0c0]
darkgray
rgb: 169, 169, 169 [#a9a9a9]
lightslategray
rgb: 119, 136, 153 [#778899]
slategray
rgb: 112, 128, 144 [#708090]
gray
rgb: 128, 128, 128 [#808080]
dimgray
rgb: 105, 105, 105 [#696969]
darkslategray
rgb: 047, 079, 079 [#2f4f4f]
black
rgb: 000, 000, 000 [#000000]
indigo
rgb: 075, 000, 130 [#4b0082]
darkmagenta
rgb: 139, 000, 139 [#8b008b]
purple
rgb: 128, 000, 128 [#800080]
florida
rgb: 240, 000, 160 [#f000a0]
deeppink
rgb: 255, 020, 147 [#ff1493]
hotpink
rgb: 255, 105, 180 [#ff69b4]
palevioletred
rgb: 219, 112, 147 [#db7093]
lightpink
rgb: 255, 182, 193 [#ffb6c1]
pink
rgb: 255, 192, 203 [#ffc0cb]
thistle
rgb: 216, 191, 216 [#d8bfd8]
plum
rgb: 221, 160, 221 [#dda0dd]
violet
rgb: 238, 130, 238 [#ee82ee]
orchid
rgb: 218, 112, 214 [#da70d6]
fuchsia
rgb: 255, 000, 255 [#ff00ff]
neonpurple
rgb: 224, 000, 224 [#e000e0]
camwood
rgb: 202, 000, 208 [#ca00d0]
mediumorchid
rgb: 186, 085, 211 [#ba55d3]
mediumpurple
rgb: 147, 112, 219 [#9370db]
blueviolet
rgb: 138, 043, 226 [#8a2be2]
slateblue
rgb: 106, 090, 205 [#6a5acd]
mediumslateblue
rgb: 123, 104, 238 [#7b68ee]
royalblue
rgb: 065, 105, 225 [#4169e1]
blue
rgb: 000, 000, 255 [#0000ff]
mediumblue
rgb: 000, 000, 205 [#0000cd]
lightslateblue
rgb: 000, 000, 176 [#0000b0]
panda
rgb: 010, 013, 160 [#0a0da0]
lightnavy
rgb: 000, 000, 160 [#0000a0]
darkblue
rgb: 000, 000, 139 [#00008b]
navy
rgb: 000, 000, 128 [#000080]
midnightblue
rgb: 025, 025, 112 [#191970]
darkslateblue
rgb: 072, 061, 139 [#483d8b]
darkgreen
rgb: 000, 100, 000 [#006400]
green
rgb: 000, 128, 000 [#008000]
forestgreen
rgb: 034, 139, 034 [#228b22]
grass = tree = ultramarine
rgb: 000, 160, 000 [#00a000]
pistachio
rgb: 000, 172, 000 [#00ac00]
limegreen
rgb: 050, 205, 050 [#32cd32]
mandarin
rgb: 010, 218, 000 [#0ada00]
alicemblue
rgb: 160, 224, 014 [#a0e00e]
lime
rgb: 000, 255, 000 [#00ff00]
lawngreen
rgb: 124, 252, 000 [#7cfc00]
chartreuse
rgb: 127, 255, 000 [#7fff00]
greenyellow
rgb: 173, 255, 047 [#adff2f]
yellow
rgb: 255, 255, 000 [#ffff00]
western
rgb: 224, 224, 000 [#e0e000]
gold
rgb: 255, 215, 000 [#ffd700]
fractal
rgb: 240, 192, 000 [#f0c000]
orange
rgb: 255, 165, 000 [#ffa500]
darkorange
rgb: 255, 140, 000 [#ff8c00]
coral
rgb: 255, 127, 080 [#ff7f50]
lightsalmon
rgb: 255, 160, 122 [#ffa07a]
darksalmon
rgb: 233, 150, 122 [#e9967a]
lightcoral
rgb: 240, 128, 128 [#f08080]
salmon
rgb: 250, 128, 114 [#fa8072]
tomato
rgb: 255, 099, 071 [#ff6347]
orangered
rgb: 255, 069, 000 [#ff4500]
red
rgb: 255, 000, 000 [#ff0000]
dark
rgb: 218, 000, 000 [#da0000]
brick
rgb: 176, 012, 000 [#b00c00]
darkred
rgb: 139, 000, 000 [#8b0000]
maroon
rgb: 128, 000, 000 [#800000]
brown
rgb: 165, 042, 042 [#a52a2a]
firebrick
rgb: 178, 034, 034 [#b22222]
crimson
rgb: 220, 020, 060 [#dc143c]
indianred
rgb: 205, 092, 092 [#cd5c5c]
sienna
rgb: 160, 082, 045 [#a0522d]
saddlebrown
rgb: 139, 069, 019 [#8b4513]
chocolate
rgb: 210, 105, 030 [#d2691e]
peru
rgb: 205, 133, 063 [#cd853f]
sandybrown
rgb: 244, 164, 096 [#f4a460]
goldenrod
rgb: 218, 165, 032 [#daa520]
khaki
rgb: 240, 230, 140 [#f0e68c]
moccasin
rgb: 255, 228, 181 [#ffe4b5]
darkkhaki
rgb: 189, 183, 107 [#bdb76b]
olive
rgb: 128, 128, 000 [#808000]
darkolivegreen
rgb: 085, 107, 047 [#556b2f]
olivedrab
rgb: 107, 142, 035 [#6b8e23]
papayawhop
rgb: 160, 160, 000 [#a0a000]
rainbow
rgb: 160, 176, 000 [#a0b000]
yellowgreen
rgb: 154, 205, 050 [#9acd32]
lightgreen
rgb: 144, 238, 144 [#90ee90]
palegreen
rgb: 152, 251, 152 [#98fb98]
aquamarine
rgb: 127, 255, 212 [#7fffd4]
watermark
rgb: 010, 224, 160 [#0ae0a0]
zebra
rgb: 014, 176, 160 [#0eb0a0]
darkcyan
rgb: 000, 139, 139 [#008b8b]
teal
rgb: 000, 128, 128 [#008080]
seagreen
rgb: 046, 139, 087 [#2e8b57]
cadetblue
rgb: 095, 158, 160 [#5f9ea0]
steelblue
rgb: 070, 130, 180 [#4682b4]
lightskyblue
rgb: 135, 206, 250 [#87cefa]
skyblue
rgb: 135, 206, 235 [#87ceeb]
lightblue
rgb: 173, 216, 230 [#add8e6]
powderblue
rgb: 176, 224, 230 [#b0e0e6]
paleturquoise
rgb: 175, 238, 238 [#afeeee]
lightsteelblue
rgb: 176, 196, 222 [#b0c4de]
cornflower
rgb: 192, 240, 224 [#c0f0e0]
turquoise
rgb: 064, 224, 208 [#40e0d0]
mediumturquoise
rgb: 072, 209, 224 [#48d1e0]
darkturquoise
rgb: 000, 206, 209 [#00ced1]
deepskyblue
rgb: 000, 191, 255 [#00bfff]
dodgerblue
rgb: 030, 144, 255 [#1e90ff]
aqua = cyan
rgb: 000, 255, 255 [#00ffff]
springgreen
rgb: 000, 255, 127 [#00ff7f]
mediumspringgreen
rgb: 000, 250, 154 [#00fa9a]
mediumaquamarine
rgb: 102, 205, 170 [#66cdaa]
mediumseagreen
rgb: 060, 179, 113 [#3cb371]
darkseagreen
rgb: 143, 188, 143 [#8fbc8f]

таблица составлена Мунтяном Павлом в 2000/2001 году